Kunnan elinkeinokoordinaattorin palvelut

Yrittäminen luo kotiseudullemme hyvinvointia, joten yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen on nykyään tarjolla maksuttomia palveluita. Joutsan seudulla yrittäjyydellä on pitkät perinteet ja sijainti keskellä kauneinta Järvi-Suomea tarjoaa hienon ympäristön paitsi yritystoiminnalle myös muulle elämälle! Kuntaan on perustettu hiljan mielestäni jo pitkään …

Read More

Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö

Ehkäisevään työhön panostaminen on investointi tulevaisuuteen – säästöt näkyvät pidemmällä aikavälillä korjaavien palveluiden tarpeen vähenemisenä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Ilman määrätietoista ja suunnitelmallista ehkäisevän mielenterveystyön kehittämistä toimintaan ryhdytään vasta, kun ongelmat ovat jo syntyneet ja niiden ratkaiseminen vaatii huomattavan paljon …

Read More