Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö

Ehkäisevään työhön panostaminen on investointi tulevaisuuteen – säästöt näkyvät pidemmällä aikavälillä korjaavien palveluiden tarpeen vähenemisenä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Ilman määrätietoista ja suunnitelmallista ehkäisevän mielenterveystyön kehittämistä toimintaan ryhdytään vasta, kun ongelmat ovat jo syntyneet ja niiden ratkaiseminen vaatii huomattavan paljon aikaa ja resursseja.

Sitä sanotaan, että ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä! Suurin osa suomalaisista voi psyykkisesti hyvin. Väestön psyykkinen kuormittuneisuus ei ole lisääntynyt vuodesta 1980 vuoteen 2000. Mielenterveys ei kuitenkaan ole parantunut samalla tavalla kuin yleinen terveydentila. Noin neljäsosa suomalaisista kärsii haittaavista psyykkisistä oireista tiettynä ajankohtana ja 15–20 prosentilla on todettavissa jokin diagnosoitava mielenterveyden häiriö. Näistä tavallisimpia ovat erilaiset masennustilat, ahdistuneisuushäiriöt ja alkoholin käyttöön liittyvät häiriöt.

Mielenterveyden häiriöihin liittyy merkittävää elämänlaadun heikkenemistä ja sosiaalisia ongelmia. Mielenterveyden häiriöt myös edelleen leimaavat ihmisiä. Stigma näkyy mielenterveyden ongelmista
kärsivien jokapäiväisessä elämässä monenlaisena syrjintänä, mikä johtaa helposti eristäytymiseen. Leimaantumisen pelko saattaa aiheuttaa myös viivästymistä avun hakemiseen sekä vaikeuksia vastaanottaa hoitoa ja kiinnittyä siihen.

Mielenterveyslain mukaan kunnan tulee huolehtia alueellaan mielenterveyspalvelujen järjestämisestä osana kansanterveystyötä tai osana sosiaalihuoltoa ja palvelut on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Ehkäisevän mielenterveystyön strategia tai toimintasuunnitelma voi olla osa mielenterveys- ja päihdetyön strategiaa tai erillinen suunnitelma sen mukaan, millainen toimintatapa kunnassa arvioidaan parhaaksi.

Ei ole minulla kokemusta/tietoa kunnan ennaltaehkäisevän mielenterveystyön strategiasta, mutta toivon, että asiat ovat tämän suhteen kunnossa tai ainakin asioita suunnitellaan ja mietitään.

About the Author

admin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *