Hoitotakuun toteutuminen Joutsassa

Kyselin Aluehallintavirastosta hoitotakuun täyttymisestä Joutsassa ja siltä vaikuttaa, että perusasiat meillä on hoidettu hyvin. Tässä ylitarkastajan vastaus: Hei, Kiitos yhteydenotostanne. Kysyitte Joutsan terveyspalveluiden hoitotakuun toteutumisesta. Seututerveyskeskuksen hoitoonpääsyajat löytyy internet-sivuilta  https://www.seututk.fi/fi-FI/Asiakkaalle/Hoitoonpaasyajat Tämän tiedon mukaan kiireettömään hoitoon pääsee hoidon tarpeen arvion perusteella …

Read More

Tavoitteena toimiva arki – se luo hyvinvointia

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Kunnat päättävät esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä ikäihmisten palvelujen järjestämisestä. Kunnissa päätetään myös, millaisia urheilu-, kulttuuri- ja sivistyspalveluita on asukkaille tarjolla sekä siitä, miten asuinympäristöjä kehitetään. Minä haluan, että kuntien palvelut toimivat ja …

Read More