Kuntalaisaloite siitä, mitä Liikekeskusen tilalle?

Tein tuossa taannoin aloitteen kunnalle, mitä pitäisi tehdä Liikekeskuksen tontille sen purkamisen jälkeen. Kun siihen jää iso monttu, kun alakertakin puretaan, niin ehdotin, että paikalle tehtäisiin mittava väestönsuoja. Niitä tiloja aina tarvitaan ja taitaa olla lakisääteinenkin asia. Nuo väestönsuojelutilat voisi …

Read More

Perussuomalaiset kunnioittaa kunnan viranhaltijoita

Me arvostamme ryhmänä ja kunnioitamme kunnan johtoryhmää sekä viranhaltijoita. Uskallamme kuitenkin tarpeen vaatiessa myös haastaa heitä, varsinkin silloin kun asia on hyvin perusteltua. Emme turhaan kiusaa viranhaltijoita vaan annamme heidän toimia rauhassa. Tämän allekirjoitan myös itse. Turha tapella asioista esim. …

Read More

Kuntavaalit 2021 – Vain äänestämällä voit vaikuttaa!

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta 2021. Silloin meillä on mahdollisuus valita, kuka meitä edustaa kuntien päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme. Kaiken takana on kunta! Kunnat luovat perustan …

Read More

Koirapuisto Joutsaan?

Joutsan Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti maaliskuussa 2018 valtuustoaloitteen, jossa se esitti kahden koirapuiston rakentamista. Toista puistoa ryhmä esitti rakennettavaksi Joutsan uimalan parkkipaikan viereiselle peltoalueelle tai Huttulantien viereiselle puistoalueelle ja toista Leivonmäelle. Joutsan tekninen lautakunta selviteli tarvetta koirapuistolle. Päätöksenä oli ehdotus ylemmille …

Read More

Hoitotakuun toteutuminen Joutsassa

Kyselin Aluehallintavirastosta hoitotakuun täyttymisestä Joutsassa ja siltä vaikuttaa, että perusasiat meillä on hoidettu hyvin. Tässä ylitarkastajan vastaus: Hei, Kiitos yhteydenotostanne. Kysyitte Joutsan terveyspalveluiden hoitotakuun toteutumisesta. Seututerveyskeskuksen hoitoonpääsyajat löytyy internet-sivuilta  https://www.seututk.fi/fi-FI/Asiakkaalle/Hoitoonpaasyajat Tämän tiedon mukaan kiireettömään hoitoon pääsee hoidon tarpeen arvion perusteella …

Read More

Tavoitteena toimiva arki – se luo hyvinvointia

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Kunnat päättävät esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä ikäihmisten palvelujen järjestämisestä. Kunnissa päätetään myös, millaisia urheilu-, kulttuuri- ja sivistyspalveluita on asukkaille tarjolla sekä siitä, miten asuinympäristöjä kehitetään. Minä haluan, että kuntien palvelut toimivat ja …

Read More

Kunnan elinkeinokoordinaattorin palvelut

Yrittäminen luo kotiseudullemme hyvinvointia, joten yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen on nykyään tarjolla maksuttomia palveluita. Joutsan seudulla yrittäjyydellä on pitkät perinteet ja sijainti keskellä kauneinta Järvi-Suomea tarjoaa hienon ympäristön paitsi yritystoiminnalle myös muulle elämälle! Kuntaan on perustettu hiljan mielestäni jo pitkään …

Read More

Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö

Ehkäisevään työhön panostaminen on investointi tulevaisuuteen – säästöt näkyvät pidemmällä aikavälillä korjaavien palveluiden tarpeen vähenemisenä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Ilman määrätietoista ja suunnitelmallista ehkäisevän mielenterveystyön kehittämistä toimintaan ryhdytään vasta, kun ongelmat ovat jo syntyneet ja niiden ratkaiseminen vaatii huomattavan paljon …

Read More

Hoitotakuu – Lakisääteiset asiat pidettävä kunnossa

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Jos terveyskeskus tai sairaala ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, …

Read More